Ibuprom UltraMax 10 tabletek
£ 6.99 
Opis

Tabletki powlekane Ibuprom Ultramax to lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy i przeciwzapalny, zawierający największą dawkę ibuprofenu dostępną bez recepty. Ibuprom Ultramax podaje się w krótkotrwałym leczeniu umiarkowanego i ostrego bólu różnego pochodzenia, jak migrena, nerwoból czy bóle mięśni lub stawów. Produkt leczniczy przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen.

1 tabletka powlekana zawiera 600 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: hypromeloza 2910 (6mPas), kroskarmeloza sodowa, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza 2910 (6mPas), tytanu dwutlenek (E 171), talk i glikol propylenowy.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie, popijając tabletkę w całości. W przypadku osób z wrażliwym żołądkiem, Ibuprom Ultramax należy zaleca się stosować po posiłku.
Dawkowanie Ibupromu Ultramax u osób dorosłych to 1 tabletka powlekana, jeśli jest to niezbędne to kolejną można zastosować po 6-8 godzinach. Maksymalna dawka dobowa bez konsultacji z lekarzem wynosi 2 tabletki.
Ibuprom Ultramax należy stosować po 6-8 godzinach, jeśli mniejsze dawki ibuprofenu ( 400 mg) nie zmniejszają bólu. Podawanie najmniejszych skutecznych dawek pomaga ograniczyć występowanie ewentualnych działań niepożądanych.

Działanie

Ibuprom Ultramax zawiera ibuprofen, z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), o działaniu zmniejszającym ból, gorączkę oraz stan zapalny.

Wskazania

Ibuprom Ultramax stosuje się w gorączce, stanach zapalnych oraz bólach różnego pochodzenia o umiarkowanym i ostrym nasileniu: bóle głowy (w tym także migreny), bóle zębów, bóle mięśniowe i kostne (w tym także bóle pleców), bóle pourazowe i pooperacyjne, w tym związane z zabiegiem stomatologicznym, nerwobóle, bolesne miesiączkowanie.

Przeciwwskazania

Nie stosować Ibupromu Ultramax u osób z nadwrażliwością na ibuprofen, niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Przeciwwskazaniami do zastosowania leku są: występowanie w przeszłości jakichkolwiek objawów alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) występowały w przeszłości; perforacja (przedziurawienie) lub krwawienie z przewodu pokarmowego, związane z uprzednim leczeniem NLPZ; czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, lub też krwawienia z przewodu pokarmowego (przebyte poważne krwawienia, dwa lub więcej niezależne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); ciężka niewydolność wątroby, nerek, serca, choroba naczyń wieńcowych; skaza krwotoczna; krwawienie mózgowo-naczyniowe lub inne czynne krwawienie; odwodnienie.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów): zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, niestrawność, zaparcia i niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, mogące prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości.  

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów): reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, jak również napady duszności (możliwe wystąpienie w połączeniu ze spadkiem ciśnienia tętniczego); w takich przypadkach należy odstawić lek i natychmiast zgłosić się do lekarza, ból głowy, senność, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie lub zmęczenie, zaburzenia widzenia, owrzodzenia przewodu pokarmowego, potencjalnie z krwawieniem i perforacją, owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, choroba Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka, smoliste stolce, krwawe wymioty.  

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów): szumy uszne, uszkodzenia tkanki nerki (martwica brodawek nerkowych) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.  

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów): ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości, reakcje pęcherzowe, w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ciężki, zagrażający życiu typ reakcji alergicznej) i toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka oraz złuszczające zapalenie skóry, zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi objawami mogą być gorączka, ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej, dolegliwości grypopodobne, osłabienie znacznego stopnia, krwawienia z nosa oraz wylewy podskórne, tworzenie się obrzęków, w szczególności z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, któremu towarzyszy ostra niewydolność nerek. Z tego względu należy regularnie kontrolować czynność nerek podczas długotrwałego przyjmowania leku, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu), niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby. Z tego względu należy regularnie kontrolować czynność wątroby podczas długotrwałego przyjmowania leku, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita, reakcje psychotyczne, depresja, zakażenia związane ze stanami będącymi przyczyną stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi). Jeśli podczas stosowania ibuprofenu wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza, w wyjątkowych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich.

Częstość nieznana: mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Szczególną ostrożność należy zachować stosując lek u pacjentów z: toczeniem rumieniowatym i mieszaną chorobą tkanki łącznej, chorobami układu pokarmowego a także przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit, nadciśnieniem tętniczym i/lub zaburzeniami czynności serca, nerek, wątroby, krzepnięcia krwi.

U pacjentów z czynną albo przebytą astmą oskrzelową czy objawami alergii w przeszłości należy zachować ostrożność, gdyż lek może wywołać skurcz oskrzeli.

Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku podeszłym, powinni poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie terapii lekiem.

Długotrwałe i jednoczesne stosowanie różnych leków przeciwbólowych może skutkować uszkodzeniem nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).

Przed zastosowaniem Ibupromu Ultramax należy skonsultować się z lekarzem jeśli:

 • pacjent choruje na: nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, zwiększony poziom cholesterolu we krwi, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń;
 • u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny – TIA).

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając zapalenie skóry złuszczające, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich reakcji występuje na początku terapii, w większości przypadków w pierwszym miesiącu stosowania leku. Należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów: wysypka skórna, uszkodzenia błony śluzowej lub inne objawy nadwrażliwości

Lek Ibuprom Ultramax zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywanie:

 • Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ibuprom Max może wchodzić w interakcje z:

 • innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym inhibitorów cyklooksygenazy 2, takich jak celekoksyb lub etorykoksyb), innymi lekami przeciwbólowymi albo kwasem acetylosalicylowym (w dawkach przeciwbólowych),
 • lekami przeciwzakrzepowymi,
 • lekami obniżającymi ciśnienie krwi (inhibitory ACE np. kaptopril, antagoniści receptora angiotensyny II np. losartan, beta-adrenolityki),
 • lekami moczopędnymi,
 • kortykosteroidami (np. prednizolon, deksametazon),
 • metotrekasatem,
 • litem,
 • zydowudyną.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

U osób z wrażliwym żołądkiem lek przyjmować po posiłku.
Podczas stosowania produktu leczniczego nie należy spożywać alkoholu, aby zapobiec zmęczeniu i bólom głowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:
W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku. Nie należy stosować leku u kobiet w III trymestrze ciąży, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań u matki i dziecka w okresie okołoporodowym.

Karmienie piersią:
Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią w bardzo małej ilości i nie są znane przypadki wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią. Nie ma konieczności przerywania karmienia piersią w przypadku krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w małych dawkach.

Wpływ na płodność

IbuprofenUltramax należy do grupy leków (NLPZ), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. W przypadku trudności w zajściu w ciążę, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem ibuprofenu.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Ibuprom Ultramax nie jest przeznaczony dla dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Krótkotrwałe stosowanie leku zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.
W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia, zmęczenia, zawrotów głowy czy innych objawów niepożądanych ze strony układu nerwowego nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40

50-507 Wrocław

Podobne produkty

SALE
100 * Maść z Witaminą A Retimax 1500, 30g
£ 299.00 
SALE
80*Essentiale Max, 300mg, 30 kapsułek, 30% advance payment
£ 196.56 
SALE
100*Essentiale Forte, 300mg, 50 kapsułek, 30% advance payment
£ 203.70 
SALE
100* No-Spa 40mg, 20 tabletek, 50% advance payment
£ 189.50 
SALE
12* No-Spa 40mg, 20 tabletek
£ 45.48 
SALE
120 * Maść z Witaminą A Retimax 1500, 30g
£ 358.80 
SALE
Aura Herbals, Kurkuma ekstrakt + piperyna, 60 kapsułek
£ 15.99 
SALE
Aura Herbals, Ferradrop płyn 500 ml
£ 9.99 
SALE
Aura Herbals, Cynkdrop cynk + b6 + b12 płyn 500 ml
£ 9.99 
SALE
Ketonal Sprint 25mg, granulat do sporządzenia roztworu doustnego, 12 saszetek
£ 6.99